Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Відділи / Навчально-діагностичний відділ:

 Керівник Михальський Микола Володимирович
тел. (0352) 52-29-61
            +380951110760
 
 

 
Заява на проведення навчання з питань електробезпеки   


Заява на "Спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, які безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки"   
Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час експлуатації
навантажувачів"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці у сільськогосподарському виробництві"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" та "Вимогах щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування"

Заява на проведення психофізіологічнії експертизи, працівників які виконують роботи де є потреба у професійному доборі (від організацій)


Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі