Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Про нас

Дозволи та ліцензії

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ" (далі — Підприємство) продовжує свою діяльність на базі відокремленої частини державної власності та згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року № 96, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 347-р "Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установи до сфери управління Державної служби з питань праці", належить до сфери управління Державної служби України з питань праці (далі — Держпраці), наказ Держпраці від 27.04.2015р. №3.

Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр" створене наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.01.1999 № 10, перейменоване на Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр" згідно з наказом Держпромгірнагляду від 17.01.2006 № 8, перейменоване на Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці" згідно з наказом Держгірпромнагляду від 28.05.2008 № 117, перейменоване на Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" згідно з наказом Держгірпромнагляду від 27.09.2010 № 193, перейменовано на Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці" згідно з наказом Держпраці від 27.04.2015 №4.

Мета, завдання та види діяльності

Основними завданнями ЕТЦ є забезпечення технічної підтримки державного нагляду за дотриманням законодавства по охороні праці і промислової безпеки.

Основними видами діяльності підприємства є:
ДП "Тернопільський ЕТЦ" тісно співпрацює з відділами управління Держпраці у Тернопільській області, експертно-технічними центрами Держпраці та іншими спеціалізованими організаціями, Асоціацією незалежних експертів України „Укрексперт”, науково-технічною асоціацією „Підіймальні споруди”, Українським товариством неруйнівного контролю та технічної діагностики, ведучими науково-дослідними інститутами.

Підприємство має необхідне сучасне діагностичне обладнання, засоби випробувань, вимірювань та навчання.

ДП "Тернопільський ЕТЦ" забезпечений актуалізованими державними чинними нормативно-правовими актами з охорони праці, які встановлюють технічні норми та вимоги з виконання робіт в галузі технічних оглядів, технічного діагностування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експертизи проектної та конструкторської документації.


Структура ДП “Тернопільський ЕТЦ”