Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Інформація / Бланки заявок

Заяви навчально-діагностичного відділу:
 

Заява на проведення навчання з питань охорони праці
 

Заява на проведення навчання з питань електробезпеки   

 
Заява на "Спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, які безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час експлуатації навантажувачів"Заява на навчання по "Правилах охорони праці у сільськогосподарському виробництві"


Заява на навчання по "Правилах охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" та "Вимогах щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування"

Заява на проведення психофізіологічнії експертизи, працівників які виконують роботи де є потреба у професійному доборі (від організацій)


Перелік робіт, де є потреба у професійному доборіЗаяви відділу експертизи обладнання підвищеної небезпеки:

Заява на проведення ЕО і ТО обладнання підвищеної небезпеки 

Заява на одержання висновку для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки 

Перелік робіт підвищеної небезпеки 

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Орієнтовний перелік документів, які надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки