Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Запобігання проявам корупції

Інформацію про корупційні правопорушення можна повідомити за телефоном та електронною адресою:

Головний спеціаліст-юрисконсульт - відповідальний за організацію та координацію роботи щодо недопущення корупційних проявів в ДП "Тернопільський ЕТЦ"   Головний спеціаліст з питань протидії корупції Держпраці
Хацкевич Руслан Михайлович

Тел.: +38(0352) 52-29-45

E-mail: povidompro@ukr.net
  Гарбар Олександр Володимирович

Тел.: +38(044) 248-74-35

E-mail: Harbar@dsp.gov.ua
 
Телефони довіри
Урядова «гаряча лінія» - 1545

Антикорупційна программа ДП "Тернопільський ЕТЦ"

Антикорупційна програма – це комплекс заходів, запроваджених на підприємстві, які спрямовані на боротьбу з корупцією та протидію їй: зокрема, оцінка на періодичній основі потенційних бізнес-партнерів, дотримання чітких правил взаємодії працівників компанії з державними органами, проведення навчання персоналу щодо корупційних ризиків та застосування заходів впливу щодо них у випадку вчинення корупційних правопорушень.

Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства України.

ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупції в ДП "Тернопільський ЕТЦ" на 2019 р.


Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції:


Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів.