Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Відділи / Навчально-діагностичний відділ: / Відділення "Діагностичний центр психофізіологічної експертизи"

тел. (0352) 52-29-61             

Головний лікар-лікар-психофізіолог
Шпилик Ірина Володимирівна
Тернопільський регіональний відділ психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки сформовано як спеціалізований структурно-функціональний підрозділ ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» з метою безпосереднього проведення процедур психофізіологічної експертизи у регіоні.
Тернопільський регіональний відділ є суб'єктом за напрямом діяльності єдиної Системи професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (далі-Система) та здійснює співпрацю, щодо проведення психофізіологічної експертизи, з Центром психофізіологічної експертизи при ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці".
                                 
Список працівників, які підлягають психофізіологічній експертизі 
 
                           
 

Нормативно-правову основу діяльності Тернопільського регіонального відділу психофізіологічної експертизи складає міжнародна законодавча база та діюче законодавство України:
• Директива Ради Європейського Економічного Співтовариства від 12.06.89№89/391 ЄЕС "Про проведення заходів з метою покращення безпеки та захисту здоров'я робітників під час роботи ", стаття 6;

• Закон України "Про охорону праці", стаття 5 "Права на охорону праці під час укладання трудового договору";

• Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. № 1320 "Про затвердження Національної програми покращання стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки;

• Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94р. № 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі" з змінами і доповненнями, внесеними наказом від 06.06.1995р. № 102/85;

• Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.07р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"

• Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15 "Про затвердження Переліку робіт з підвищеної небезпекою".

• Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 04.05.2005р. № 75 "Про створення Центру психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки".

Діяльність Тернопільського Регіонального відділу спрямована на підвищення рівня безпеки праці та ефективності виконання робіт, зменшення кількості аварій та катастроф, збереження здоров'я і забезпечення високого рівня працездатності шляхом урахування психофізіологічних можливостей та проведення психофізіологічного відбору і видачі висновку психофізіологічної експертизи про придатність працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (далі-Висновок).

Основними завданнями діяльності відділу є:
• проведення психофізіологічної експертизи і психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за психофізіологічними якостями для виконання робіт підвищеної небезпеки;

• надання обстеженим особам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки;

• надання Центру психофізіологічної експертизи інформації про результати психофізіологічного відбору для контролю правильності висновків психологічної експертизи про професійну придатність обстежених працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки;

• надання Центру психологічної експертизи інформації для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Психофізіологічне обстеження у відділі проводиться за єдиним алгоритмом та з дотриманням стандартних умов, прийнятих у системі професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки:

• реєстрація обстежуваного за встановленою формою;

• долікарняне обстеження;

• інструктаж обстежуваного про порядок виконання тестів;

• безпосереднє психофізіологічне тестування з використанням Програмного тестового комплексу;

• психофізіологічне спостереження за обстежуваним до тестування та у процесі тестування;

• фіксування результатів психофізіологічного тестування;

• індивідуальна співбесіда з фахівцем-психологом;

• формування проекту висновку за результатами психофізіологічного обстеження;

• відправка результатів психофізіологічного тестування; психофізіологічного спостереження та індивідуальної співбесіди (у електронному вигляді) до Центру психофізіологічної експертизи;

• надання Висновку обстежуваному.

Психофізіологічній експертизі підлягають працівники, які виконують роботи внесені до переліку робіт, де є потреба у професійному доборі працівників, затвердженого спільним наказом Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94р. № 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі" з змінами і доповненнями, внесеними наказом від 06.06.1995р. № 102/85, а саме:

1. Усі види підземних робіт.

2. Роботи в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах.

3. Водолазні роботи.

4. Роботи, пов'язані з підйомом на висоту, верхолазні роботи, роботи на висоті.

5. Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000В, роботи, пов'язані з діючим енергетичним обладнанням.

6. Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо та вогненебезпечних виробництвах.

7. Роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї.

8. Аварійно- рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж.

9. Роботи, пов'язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом.

10. Роботи, пов'язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем).

11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто – і газопроводів.

12. Роботи, пов'язані з бурінням , видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання.

13. Роботи, які безпосередньо пов'язані з виробництвом чорних та кольорових металів.

Психофізіологічними показниками для професійного добору з цих видів робiт є увага та швидкість їх переключення, зорова та слухова пам'ять, емоційна стійкість, робота в екстремальних умовах, орієнтація в замкнутому просторі.

Здійснюється добір шляхом проведення психофізіологічної експертизи особи на її придатність за психофізіологічними можливостями до виконання робіт підвищеної небезпеки. За висновками експертизи видається документ, який носить суто конфіденційний характер. З висновками може бути ознайомлено обмежено коло посадових осіб, що мають повний доступ до кадрових документів обмеженого використання згідно з порядком, встановленим на підприємстві.

Працівники, що прибули на психофізіологічну експертизу при собі повинні мати: паспорт, ідентифікаційний код, направлення на бланку підприємства (індивідуальне чи у вигляді списку) в якому зазначений вид робіт, назва підприємства та код за ЄДРПОУ.