Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Відділи / Навчально-діагностичний відділ: / Навчально-методичне відділення

Навчально-методичне відділення проводить навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

 • Загальні питання з охорони праці

 • НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»

 • НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

 • НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів»

 • НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»

 • НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»

 • НПАОП 14.3-7.03-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування»

 • НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві»

 • НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому  виробництві»

 • НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

 • НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

 • НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»

 • НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»

 • НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»

 • НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»

 • НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»

 • НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

 • НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»

 • НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок»

 • НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів»

 • НПАОП 52.0-1.01-96 «Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі»

 • НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів»

 • НПАОП 55.0-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування»

 • НПАОП 45.21-1.04-79 «Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель»

 • НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок»

 • НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»

 • НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки»

 • НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості»

Також навчально-методичне відділення проводить навчання по багатьох інших нормативно-правових актах з охорони праці, які є в покажчику НПАОП. (бланки заявок та усі необхідні документи можна знайти у розділі "Навчально-діагностичний відділ")
 
ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»   внесений до  Переліку суб`єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб.