Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Новини

12.02.2020Проведення навчання та перевірки знань у посадових осіб підприємств Спілки споживчих товариств Тернопільської області

Коли ряд підприємств займаються спільним видом економічної діяльності та належать до однієї сфери управління, навчання з питань охорони праці посадових осіб – членів комісій з перевірки знань з охорони праці таких підприємств зручно та доцільно здійснювати однією окремою групою. В такому випадку навчання проводиться з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки для конкретних видів робіт, виробничих умов та функціональних обов’язків працівників підприємств.
Нещодавно за особистою ініціативою Тернопільської обласної спілки споживчих товариств таке навчання було проведено працівниками навчально-діагностичного відділу ДП «Тернопільський ЕТЦ» (начальник відділу – Діброва Н.В.) для посадових осіб підприємств Спілки споживчих товариств Тернопільської області.
В процесі проведення навчання були висвітлені основні питання з охорони праці, що стосуються працівників сфери роздрібної торгівлі та громадського харчування. Відповідно до Правил охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96) та Правил охорони праці для працівників громадського харчування (НПАОП 55.0-1.02-96) наголошено на важливих моментах:
  • здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт у відповідності до вимог з охорони праці та пожежної безпеки;
  • регулярне проходження працівниками роздрібної торгівлі медичних оглядів відповідно до порядку та у строки, установлені Порядком проведення  медичних оглядів працівників певних категорій;
  • кожне робоче місце має бути розміщене по руху технологічного процесу так, щоб не створювались зустрічні, перехресні та зворотні потоки сировини, що обробляється;
  • для захисту працюючих в торговельних залах рекомендується розміщувати робочі місця буфетників, касирів у найменш шумній зоні, організовувати місця для відпочинку персоналу, обладнані засобами звукоізоляції та звукопоглинання.
 
Перевірка знань була проведена комісією Управління Держпраці у Тернопільській області:
Голова комісії  – начальник Управління Держпраці у Тернопільській області – Рус Н.О.
Члени комісії:
  • начальник відділу інспекційної роботи, організаційно-аналітичного забезпечення, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці  у Тернопільській області – Андрійчук В.П.
  • головний державний інспектор Управління Держпраці у Тернопільський області – Маліновський І.М.
  • головний державний інспектор Управління Держпраці у Тернопільський області – Філюк А.Г.
  • начальник навчально-діагностичного відділу ДП «Тернопільський ЕТЦ» – Діброва Н.В.
технічний інспектор праці Тернопільської обласної ради профспілок (за згодою) – Марчук М.М.