Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Новини

20.01.2020Проведення виїзного спеціального навчання для операторів фотоелектричних станцій підприємств, що виробляють електроенергію

Сонячна електрична станція (фотоелектрична) – група фотоелектричних сонячних електроустановок або окрема фотоелектрична сонячна електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії шляхом перетворення енергії сонця в електричну енергію.
Серед важливих питань при забезпеченні безпечного функціонування сонячної електричної станції є проведення спеціального навчання з питань охорони праці для працівників станції.
В грудні 2019 року навчально-діагностичним відділом ДП «Тернопільський ЕТЦ» було організовано виїзне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці для операторів фотоелектричних станцій підприємств області: ТОВ «ФОРА С», ТОВ «ФОРА-С2», ТОВ «ФОРА-СЗ».
Спеціальне навчання – це щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов та функціональних обов’язків працівників підприємства.
Спеціальне навчання операторів фотоелектричних станцій проводилось за інструкцією з охорони праці для оператора фотоелектричної станції, складеної відповідно до вимог експлуатаційних норм і правил захисту обладнання, вимог щодо установок спрацювання алгоритму систем захисту обладнання, роботи автоматичних систем, інструкції виробників обладнання фотоелектростанції, Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Вимог щодо безпеки захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18), Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17),   Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил  охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку і правил поведінки у разі виникнення аварій і пожежі.
В процесі навчання завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Бойко М.Л. наголосив на важливості суворого дотримання інструкції з охорони праці:
  • ведення оперативного журналу з обов’язковим фіксування всіх порушень;
  • перевірка справності технічних засобів, наявності майна, устаткування і документації на робочому місці;
  • особисте вжиття заходів щодо відвертання будь-якої виробничої ситуації, що загрожує життю і здоров’ю оточуючих, повідомленні про виявлену небезпеку безпосередньому керівнику (старшому черговому диспетчеру в зміні) і керівництву електростанції;
знання організації оперативно-диспетчерського керування, схеми зв’язку, правил користування всіма засобами зв’язку й технічними засобами інформаційної системи, що знаходиться в розпорядженні чергового персоналу, інструкції цивільної оборони, мінімальних вимог безпеки під час роботи з екранними пристроями.