Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Новини

05.11.2019Проведення виїзного навчання та перевірки знань посадових осіб установ, що знаходяться в підпорядкуванні Відділу освіти Зборівської РДА

В жовтні 2019 р. навчально-діагностичним відділом Державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» (начальник відділу – Діброва Н.В.) було проведено виїзне  навчання та організовано перевірку знань з питань охорони праці для посадових осіб закладів освіти Зборівського району.
Навчання було проведено за особистою ініціативою Відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації (начальник відділу – Поплінська О.Я.) за місцем розташування відділу освіти.
В процесі проведення навчання були висвітлені основні питання з охорони праці, що стосуються працівників освітньої сфери:
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників освітньої сфери проводиться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.
Посадові особи установ та закладів освіти під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, мають пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій в навчальному центрі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Керівник закладу освіти:
 • Відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу. Не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов.
 • Створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка підпорядковується безпосередньо йому (відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці»).
 • Забезпечує навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Контролює проведення інструктажів з охорони праці. Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності.
 • Після проведення підготовчих заходів видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності навчального закладу.
Надзвичайно важливим для установ і закладів освіти є планування роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності – всі питання охорони праці та безпеки життєдіяльності необхідно вносити в річний план роботи освітнього закладу та систематично розглядати на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарад. 
За наявності в навчальному закладі кабінетів інформатики та лабораторій фізики і хімії, в своїй роботі працівники цих кабінетів (лабораторій) мають дотримуватись вимог НПАОП 80.0-1.12-04 (Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти) та НПАОП 80.2-1.01-12 (Правила безпеки під час навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів).
Додатково, заклади освіти, які мають на балансі та використовують шкільні автобуси, повинні дотримуватись вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12), першочергові питання яких:
 • організація утримання, експлуатація та обслуговування автомобільного транспорту;
 • відповідність транспортних засобів вимогам безпеки, стандартам, укомплектованість відповідно до вимог Правил дорожнього руху, Правил охорони праці на автомобільному транспорті;
 • технічний стан приміщень для зберігання, технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту;
 • наявність, призначених власником з числа посадових осіб (інженерно-технічних працівників), особи або осіб, відповідальних за випуск на лінію в справному стані, своєчасний ремонт, а також з нагляду за безпечною експлуатацією автомобільного транспорту;
 • проходження водіями передрейсового та післярейсового медогляду;
 • наявність та правильність оформлення та видачі водіям дорожніх документів;
 • забезпечення порядку випуску та впуску автомобільного транспорту перед початком роботи та після закінчення роботи.
Також інформація про навчання посадових осіб закладів освіти Зборівського району на сайті ВО Зборівської РДА