Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Відділи / Відділ експертизи обладнання підвищеної небезпеки:

тел. (0352) 52-29-45
 
Проведення еспертиз проектної, технологічної, технічної документації:
 • підприємств, установ, організацій різних форм власності щодо встановлення їхньої спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 26.10.2011р. №1107);
 • засобів виробничого захисту працівників;
 • електроустановок споживачів, що вичерпали свій ресурс.
Проведення технічного огляду та діагностика (експертне обстеження та випробування):
 • вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, підйомників, ескалаторів, атракціонів, металоконструкцій;
 • парових та водогрійних котлів, газопроводів, технологічних трубопроводів, трубопроводів пари та гарячої води;
 • посудин, що працюють під тиском;
 • технологічного транспорту;
 • трансформаторних підстанцій.
Паспортизація парових та водогрійних котлів, кранів, підйомників, ліфтів, технологічного транспорту, посудин, що працюють під тиском, трансформаторних підстанцій.

Електровимірювальні роботи:
 • випробування та вимірювання заземлювачів;
 • вимірювання опору ізоляції провідників та електричних машин і устаткування;
 • вимірювання опору петлі "фаза-нуль";
 • приладів захисту електроустановок.
Бланки заяв:

Заява на проведення ЕО і ТО обладнання підвищеної небезпеки 

Заява на одержання висновку для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки 

Перелік робіт підвищеної небезпеки 

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Орієнтовний перелік документів, які надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки

  Начальник відділу експертизи обладнання підвищеної небезпеки
Гриник Ярослав Зіновійович


Експерт технічний з промислової безпеки 

Дібров Василь Михайлович

Експерт технічний з промислової безпеки
Далека Володимир Іванович

Експерт технічний з промислової безпеки
Галайда Степан Іванович

Експерт технічний з промислової безпеки
Луб'янський Володимир Олександрович

Експерт технічний з промислової безпеки
Душко Віталій Богданович


Експерт технічний з промислової безпеки
Гаврилюк Руслан Степанович

Інженер
Керничний Віталій Юрійович

Інженер
Галашин Богдан Андрійович