Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Інформація / Бланки заявок

Заяви навчально-діагностичного відділу:

 Заява на проведення навчання з питань охорони праці

 Заява на проведення навчання з питань електробезпеки

Список працівників, які підлягають психофізіологічній експертизі

Заяви відділу експертизи обладнання підвищеної небезпеки:

Заява на проведення ЕО і ТО обладнання підвищеної небезпеки 

Заява на одержання висовку для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки 

Перелік робіт підвищеної небезпеки 

Перелік об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Орієнтовний перелік документів, які надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки