Державне підприємство
"Тернопільський експертно‑технічний
центр Держпраці"

Відділи / Навчально-діагностичний відділ: / Навчально-методичне відділення

Методист
 Суль Олена Ярославівна

 


Навчально-методичнеий відділення проводить навчання та перевірку знань наступних нормативно-правових актів з питань охорони праці:
 1. Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього.
 2. “Правила безпеки систем газопостачання”;
 3. “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”;
 4. "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів";
 5. "Правила  безпечної експлуатації електроустановок споживачів";
 6. "Правила улаштування  електроустановок";
 7. "Правила експлуатації електрозахисних засобів";
 8. "Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом";
 9. "Правила будови та безпечної експлуатації котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів, водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С";
 10. "Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів";
 11. "Правила будови і безпечної експлуатації  трубопроводів пари та гарячої води";
 12. "Правила  охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок";
 13. "Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт";
 14. "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів";
 15. "Правила будови та безпечної експлуатації підйомників";
 16. "Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів";
 17. "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями";
 18. "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті";
 19. "Правила охорони праці на автомобільному транспорті". 
Також навчально-методичне відділення проводить навчання по багатьох інших нормативно-правових актах з охорони праці, які є в покажчику НПАОП.
 
ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»   внесений до  Переліку суб`єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб.